Danh Mục
Hỗ Trợ Online
FACEBOOK

Quảng Cáo
Thống Kê
  • Khách đang online: 56
  • Truy cập hôm nay: 9093
  • Lượt truy cập: 40421637
  • Số trang xem: 50539022
  • Tổng số danh mục: 143
  • Tổng số sản phẩm: 17371
Bạn đang ở: Trang chủ » Danh mục » Sách kế toán
Sách kế toán

Nguyên lý kế toán

31.500 Giá bìa 35.500


Chế độ kế toán doanh nghiệp - Hệ thống tài khoản kế toán (quyển 1) theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính

Giá bán: 81.000 Giá bìa 90.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Phân tích các báo cáo tài chính (Lý thuyết, Bài tập & Bài giải)

Giá bán: 27.500 Giá bìa 31.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Giáo trình kế tóan tài chính doanh nghiệp (tập 2) (QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và thông tư 161/2007/TT-PTC của bộ tài chính)

Giá bán: 106.000 Giá bìa 118.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Giáo trình kế toán nhà nước

Giá bán: 68.000 Giá bìa 76.500VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện 22 chuẫn mực kế toán

Giá bán: 94.000 Giá bìa 105.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hướng dẫn thực hành kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp qua sơ đồ tài khoản

Giá bán: 94.000 Giá bìa 105.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

306 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Giá bán: 117.000 Giá bìa 130.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

351 Tình huống kế toán tài chính

Giá bán: 40.000 Giá bìa 45.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Kế toán tài chính(Dành cho sinh viên các hệ không chuyên

Giá bán: 37.000 Giá bìa 42.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Nguyên lý kế toán

Giá bán: 31.500 Giá bìa 35.500VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Nguyên lý kế toán tóm tắt lý thuyết hệ thống bài tập và bài giải

Giá bán: 18.000 Giá bìa 18.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hướng dẫn thự hành sổ sách kế toán- lập báo cáo tài chính & báo cáo thuế GTGT trên EXCEL

Giá bán: 152.000 Giá bìa 169.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

26 Chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính DN (QĐ 15/2006 QĐ-BTC ngày 20-03-06)

Giá bán: 138.000 Giá bìa 154.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới (theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của BTC)

Giá bán: 195.000 Giá bìa 220.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Luật kế toán luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá bán: 134.000 Giá bìa 149.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (Theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006)

Giá bán: 77.000 Giá bìa 86.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Kế toán dành cho chủ doanh nghiệp

Giá bán: 36.500 Giá bìa 41.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hệ thống kế toán Việt Nam kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (Theo QĐ 48/2006 QĐ-BTC ngày 14-09-2006 của Bộ trưởng BTC)

Giá bán: 99.000 Giá bìa 110.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ (Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC 14/9/2006)

Giá bán: 112.000 Giá bìa 125.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

333 sơ đồ kế toán áp dụng cho các loại hình DN kể cả DN nhỏ và vừa

Giá bán: 87.000 Giá bìa 97.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hướng dẫn thực hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Giá bán: 33.000 Giá bìa 37.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bài tập nguyên lý kế toán và kế toán tài chính

Giá bán: 20.000 Giá bìa 22.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Hệ thống Bài tập & bài giải Kế toán Quản trị

Giá bán: 60.000 Giá bìa 67.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Bài tập & bài giải Kế toán chi phí

Giá bán: 52.000 Giá bìa 58.000VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận